Hoe een juridische vraag aanpakken


Door Xavier Gillot, op 18/10/2018 16:14 in Home > Modellen & Tips > Multidisciplinaire modellen & tips > Hoe een juridische vraag aanpakken

Het is niet eenvoudig te weten waar u moet starten als u met een juridische vraag wordt geconfronteerd. Deze gids zal u helpen bij het definiëren van de juridische vraag, het zoeken naar informatie en het definiëren en vinden van de nodige hulp.

Het is niet eenvoudig te weten waar u moet starten als u met een juridische vraag wordt geconfronteerd. Deze gids zal u helpen bij het definiëren van de juridische vraag, het zoeken naar informatie en het definiëren en vinden van de nodige hulp. 

Eerste stap : is de vraag van juridische aard?

Als u niet vertrouwd bent met de juridische wereld, dient u eerst en vooral een paar basisvragen te verduidelijken. Dan pas kunt u uw weg vinden. Wat is het vakgebied, wat zijn de gevolgen op andere vakken, verwijst de situatie naar een lokaal of federaal niveau? 

U moet zich allereerst afvragen of uw vraag een juridisch karakter heeft. Indien u niet akkoord gaat met een situatie maar dat deze geen wet breekt, dan zit u met een persoonlijk en niet een juridisch probleem.

Een juridisch probleem wordt geregeld door de wet omdat deze expliciet een oplossing voorziet. Is dit niet het geval, dan zal een juridische aanpak u geen bevredigende oplossing kunnen bieden.

Tweede stap: wat is het vakgebied? 

Heeft u te maken met een civiele zaak of een strafzaak? In welk juridisch vak kunt u antwoorden vinden?

Samengevat bestaan er twee mogelijke zaken: civiele zaken en strafzaken. In het geval van een civiele zaak worden de bezwaren ingediend door de rechtzoekende, op hun initiatief. In het geval van een strafzaak, worden de vervolgingen ingesteld door de overheid, die de controle heeft over de strafvervolging.

Als de politie contact met u heeft opgenomen voor een overtreding en u hulp zoekt, dan bent u op zoek naar een strafrechtadvocaat. Weigert uw verzekeraar u echter een schadevergoeding te betalen, dan bent u op zoek naar een advocaat in het burgerlijk recht. 

Maar om het juiste profiel te vinden en uw juridische vraag te onderzoeken, moet u vaak verder gaan. U hebt het waarschijnlijk gemerkt: advocaten zijn bijna altijd specialist in één specifiek vak. Dit zijn de vakken waarin de advocaten bijzondere ervaringen, aanvullende diploma’s of specifieke kennis hebben.

De wet is omvangrijk en complex. Het is dus uiterst belangrijk te identificeren tot welk vak uw vraag betrekking heeft, zodat een advocaat kan worden gevonden die op dat gebied bevoegd is. Op een paar uitzonderingen na, bestaan er vandaag de dag geen algemene advocaten meer, bevoegd in alle vakken van het recht. Om u hierbij te helpen heeft uLaw een zoekmachine ontwikkeld die, op basis van sleutelwoorden, uw vraag kan linken aan één of ander vakgebied. Net zoals u de reparatie van uw wagen niet zou toevertrouwen aan uw dokter, moet u ook niet terecht bij een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht voor vragen omtrent verkeersregels.

Complexe dossiers eisen vaak de inspraak van verschillende specialisten, elk voor hun domein. Voor een vastgoedproject zal er bijvoorbeeld advies nodig zijn op het vlak van stedenbouw, fiscaliteit en contracten. Dit zijn allemaal aparte vakken, waardoor u zelden raadgevers zal vinden die alle aspecten perfect beheersen.

Indien de uLaw tools u hierbij niet helpen, aarzel niet contact met ons te nemen via het formulier. Wij helpen u graag meer duidelijkheid te scheppen over deze kwestie. 

Derde stap: de feiten beschrijven 

De feiten omschrijven is heel vaak de eerste opdracht die uw advocaat zal u geven. Een gedetailleerde beschrijving van uw situatie helpt de advocaat uw vraag te begrijpen en aan uw verwachtingen te voldoen. Zoals indien uw huisarts contacteert en zegt dat u ziek bent of een orthopedist ontmoet omdat u hebt kunnen identificeren dat uw pijn gelinkt is aan een articulatieprobleem, zal dit u tijd, geld en efficiëntie laten sparen. Maar dit is enkel mogelijk als men de tijd neemt om de vraag te verfijnen.

Er bestaan verschillende methodes om u hierbij te helpen, zoals bijvoorbeeld de TARP methode, die af en toe door advocaten wordt gebruikt. Om alle kansen aan uw kant te zetten, moet u de volgende zaken identificeren: 

  • het onderwerp;
  • de reden waarom er hierover een vraag rijst;
  • de mogelijke oplossingen en hulpmiddelen; en 
  • de betrokken personen. 

Nu dat u weet tot welk vak uw vraag behoort, alsook de acties en gedetailleerde omstandigheden van uw dossier, hebt u de nodige informatie om meer zicht te hebben over uw situatie en om oplossingen te vinden.

Vierde stap: informatie zoeken

U kunt meer en meer gratis informatie verzamelen via verschillende bronnen. Aarzel niet om de juridische basisinformatie van uLaw of andere publieke informatiebronnen te raadplegen. Die eerstelijns informatie kan u soms helpen en uw vragen gedeeltelijk beantwoorden, zonder zelfs een euro uit te geven.

Is dat niet het geval, zal dit onderzoekwerk u tenminste vertrouwd maken met de juridische aspecten van uw vraag, de terminologie en relevante sleutelwoorden. Dit zal u uw dossier beter leren beheren.

Vergeet echter niet dat vele vragen ingaan op verscheidene juridische vakken maar ook verschillende wettelijke niveaus. Vele regels van de Belgische wetgeving zijn aangemaakt op basis van supranationale akkoorden, Europese Reglementen of Richtlijnen en dit kan een invloed hebben op uw vraag. Een nationale regel kan immers een richtlijn op hoger niveau niet respecteren, wat doorslaggevend kan zijn voor de uitkomst uw dossier.

Ook Balies bieden vaak nuttige informatie, naast een tal van andere bronnen. De vetrouwbaarheid van deze bronnen dienen altijd nauwkeurig te worden achterhaald. Een artikel geschreven door een advocaat zal vaak betrouwbaarder zijn dan een discussie op een blog of een commerciële tekst. Advocaten hechten immers veel belang aan de kwaliteit van hun werk en zorgen ervoor dat de informatie die ze publiceren altijd correct en up-to-date is. Let telkens goed op de datum van de informatie die u hebt gevonden. De wet veranderd en het kan dat, sinds de publicatie, die bepaalde wet is gewijzigd, waardoor de informatie die u hebt gevonden verouderd en incorrect is. 

De geldige wetgeving is gratis en online beschikbaar op de gespecialiseerde websites (Belgisch Staatsblad, enz.). De toepasselijke wetgeving vinden en doornemen kan u helpen bij het verduidelijken van uw onderwerp en het beter beheren van uw dossier.

Bestaan er nog twijfels? Dan bent u tenminste een grote stap verder en hebt u nog maar enkel een paar bevestigingen van uw advocaat nodig.

Vijfde stap: uw zaak oplossen

Het antwoord op uw vraag kan verschillende vormen aannemen. Op basis van uw voorafgaande analyse en opzoekwerk, zou u kunnen beslissen om het hierbij te laten of te kiezen voor een minnelijke schikking. Soms zal de situatie verder moeten worden opgehelderd of naar de rechter moeten worden gebracht.

Toegang tot de rechtbanken is een fundamenteel recht voor alle burgers maar een rechtszaak starten is, in de praktijk, niet altijd de beste keuze en kan een tijd- of geldverspilling zijn, of zelfs beide. Het is sterk aanbevolen met u advocaat na te gaan of een rechtszaak opportuun is en ook de alternatieven voor het regelen van een conflict te bespreken, zoals bijvoorbeeld bemiddeling of arbitrage. Uw advocaat is altijd de eerste rechter van uw dossier. Hij zal u kunnen inlichten over de praktische kansen dat uw aanvraag wordt aanvaard door de justitie. 

Het is vaak moeilijk afstand te nemen van de persoonlijke gevoeligheden die gepaard gaan met uw dossier. De wetgeving kan bovendien onrechtvaardig lijken, want een regel opzetten betekent dat er wordt gekozen, dat er categorieën worden opgesteld, dat er verschillen optreden en dit alles op basis van algemene belangen die niet altijd overeenkomen met persoonlijke belangen. Uw advocaat zal u helpen deze aspecten beter te begrijpen en er rekening mee te houden om uw dossier beter in te schatten.

Stel uzelf ook de vraag naar de kwaliteit van uw dossier: u kent uw dossier van buiten maar voor de rechter, die een mening moet uiten, zijn uw problemen onbekend; hij moet zich dus uitspreken op basis van de bewijzen die u maar ook de andere partij naar voren schuift. U moet hiervan bewust worden. Is de andere partij in staat te betalen of te doen wat u vraagt? Dit is ook een belangrijke factor bij uw beslissing. 

Aarzel niet deze vragen te stellen aan uw advocaat vooraleer u een beslissing neemt want de antwoorden kunnen u, naargelang het geval, tot de conclusie brengen dat u uw tijd en energie beter anders gebruikt.

Voor sommige zaken is de aanwezigheid van een advocaat niet noodzakelijk om door een rechter te worden behandeld (zoals, bijvoorbeeld, een hoorzitting voor de politierechtbank voor sommige verkeersovertredingen) maar voor de meeste gevallen verplicht het Gerechtelijk Wetboek dat de rechtzoekende vertegenwoordig wordt door een advocaat indien hij zich aan de rechter wenst te wenden.

Het vinden van een minnelijke schikking kan zonder advocaat of rechtszaak. In dat geval is het belangrijk uw situatie goed te documenteren en te zorgen voor een schriftelijk document, dat de situatie alsook de oplossingen waarover de partijen het eens zijn duidelijk omschrijft. De elementen van uw dossier moet u gedurende een redelijk termijn bewaren.

U kunt uw project ook laten nalezen door een advocaat. Dit garandeert het beste resultaat voor een gering bedrag. Iedereen heeft immers zijn eigen baan en specialiteit. In de meeste gevallen, is het best de resultaten van uw opzoekwerk en uw conclusies te laten nalezen door een gespecialiseerde advocaat. De wet is immers breed, complex en verandert constant. Bovendien bieden vele advocaten voordelige tarieven voor de eerste raadpleging. Aarzel niet om ze te vragen. 

U bent nu klaar om actie te ondernemen! 

Auteur

Xavier Gillot

Business lawyer specialized in the entire range of Belgian and international tax matters, I provide solution-oriented advices to my clients and also represent them during fiscal and judicial proceedings, negotiations or ruling procedures.
Boekhoudrecht
Fiscaal recht
Contractenrecht
Review
Cookies zorgen ervoor dat uw navigatie efficienter is en dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer u onze diensten gebruikt, aanvaardt u automatisch het gebruik van cookies. Privacy policy. Ik bevestig mijn akkoord