Wanneer moet je een advocaat inschakelen ?

Avocat spécialisé

In het algemeen is het aangeraden om zo vroeg mogelijk een advocaat in te schakelen.

Hoewel er kosten zijn voor een advocaat, zullen de totale kosten van een zaak of vraag vaak lager zijn als de advocaat tijdig wordt geraadpleegd.

De advocaat kan anticiperen, de cliënt informeren over de risico's en soms veel ernstiger gevolgen vermijden als de zaak slecht wordt beheerd en hij te laat ingrijpt.

Vaak proberen procederende partijen de kosten van hun zaak te beperken door te proberen hun problemen zelf op te lossen en als dit soms vruchten kan afwerpen, zal dit in de praktijk vaak een duurdere keuze blijken te zijn dan wanneer de advocaat eerder bij de zaak betrokken werd.

Ontdek uLaw