Welke advocaat heb ik nodig?

Avocat spécialisé

Voor advocaten is de titel van ‘specialist’ beschermd en mag alleen gebruikt en ingeroepen worden door de advocaten die deze goedkeuring hebben gekregen van hun Orde.

In de praktijk ondernemen heel weinig advocaten deze demarche evenals een meerderheid een universitaire specialisatie hebben aangehaald in een specifiek vakgebied en hun tijd aan dit vakgebied besteden.

Men moet daarvoor opletten : het is niet omdat een advocaat de officiële titel van specialist niet heeft dat hij geen expert is in zijn vakgebied. De meest bekende en bevoegde advocaten die ook bijvoorbeeld academische mandaten hebben, zijn vaak geen officiële specialisten, hoewel zij erkende experten zijn.

Hoe dan de bevoegdhied van een advocaat bepalen?

De officiële titel van specialist is zeker een relevant criterium om u te helpen in uw opzoekingen. Dit zijnde, slechts een klein aantal advocaten doet het nodige met hun Orde om deze titel te mogen gebruiken.

De specialiteit van een advocaat bepalen vereist daarvoor de kennis van het beroep. Zoals vaak wanneer geen algemene en objectieve norm bestaat, zal het noodzakelijk zijn om door een reeks van aanwijzingen te functioneren, voor zover dat zo’n informatie beschikbaar is. In de praktijk stelt dit veel problemen.

Een expert is inderdaad ‘herkenbaar’ door een bijkomend universitair diploma, door de wetenschappelijke activiteiten, door de participatie aan werkcomités, door academische mandaten, jaren ervaring, klanten feedback, enz.

Maar bepaalde informatie is vertrouwelijk, andere niet beschikbaar of verdeeld en dit maakt het moeilijk voor klanten om een duidelijk zicht te krijgen.

De oplossing? Een objectieve en betrouwbare rating van advocaten en klanten ervaringen

Deze opaciteit, gewenst of niet, stelt een echt probleem van toegang tot een advocaat en geeft een verkeerd beeld van de advocatuur. Want men mag niet vergeten dat advocaten verbonden zijn door deontologische verplichtingen en mogen informatie over hun klanten niet communiceren, alsook de naam van hun klanten enz.

Dit is de reden waarom een innovatieve oplossing nodig was. uLaw heeft daarvoor een uniek algoritme ontwikkeld om een objectieve ranking van advocaten te kunnen realiseren. uLaw verzamelt de verschillende objectieve en vertrouwelijke gegevens omtrent de carrière van de advocaten en gewogen door klanten ervaringen. Deze rating geeft zichtbaarheid op de technische zijde van het profiel alsook op zijn menselijke, commerciële zijde.

Ontdek uLaw