Advocaat in ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het ondernemingsveld.

Of het gaat om een ondernemer, een investeerder of een vennootschap die goederen of diensten commercialiseert, dit onderwerp brengt dus alle juridische aspecten van de ondernemingswereld samen.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN VAN EEN ADVOCAAT DIE ONDERNEMINGSRECHT UITOEFENT?

Een advocaat wiens praktijk zich bezighoudt met het ondernemingsrecht, zal in de eerste plaats bekend zijn met de wettelijke regels die op dit gebied van toepassing zijn (wetten, koninklijke besluiten, enz.). Hij kan zijn cliënten adviseren over de juridische aspecten van een handel, de wettelijke gevolgen van een acquisitie analyseren, de procedures verzorgen die gelden bij bijzondere operaties (splitsing, failliet, enz.).

Hij zal ook kennis hebben van de administratieve regels en praktijken die specifiek zijn voor deze kwestie, gezien het bestaan ​​van verschillende actoren in de sector (FSMA, enz.).

Ten slotte zal een advocaat die het ondernemingsrecht als voorkeursmaterie uitoefent ook ervaring hebben met de rechtbanken en tribunalen, wat van doorslaggevend belang kan zijn in geval van geschillen, omdat theorie één ding is, maar in praktijk is kennis vereist van de gerechtelijke procedures, van de trends in de rechtspraktijk, en van vele andere aspecten die alleen kunnen worden geleerd door de praktijk van een gebied gedurende een lange periode.

HOE DE BEKWAAMHEID VAN EEN ADVOCAAT IN ONDERNEMINGSRECHT CONTROLEREN?

De officiële titel van ‘gespecialiseerde’ advocaat, toegekend door de Orde van Advocaten, kan een relevant criterium zijn om te helpen bij onderzoek. Veel advocaten vervullen echter niet de formaliteiten die vereist zijn om deze titel te verkrijgen, en is dit criterium alleen niet voldoende. Daarom wordt in de praktijk veel meer verwezen naar een voorkeursmaterie dan naar een specialisatie. Bijna alle advocaten oefenen een voorkeursmaterie uit, terwijl veel minder advocaten de formaliteiten hebben vervuld om de officiële titel van specialist te kunnen claimen.

Om te bepalen of een advocaat gespecialiseerd of eerder deskundig is in zijn vakgebied, moet daarom de beroepscode kunnen worden ontcijferd. Zoals zo vaak wanneer er geen echt georganiseerde en gegeneraliseerde norm bestaat, zal het nodig zijn om te werk te gaan met een bundel van indices, op voorwaarde dat de informatie toegankelijk is, wat in de praktijk vaak een probleem vormt.

Want een expert zal herkenbaar zijn aan een universitaire specialisatie, aan zijn wetenschappelijke activiteiten, aan zijn deelname aan werkcommissies, aan universitaire mandaten, aan zijn jarenlange praktijk in een vak, aan de mening van zijn cliënten, etc. Het is de toevoeging van deze verschillende criteria die de rechtzoekende adequate informatie kunnen verschaffen.

Het feit blijft dat sommige van deze informatie vertrouwelijk is, andere informatie niet beschikbaar of schaars, maakt dit de taak moeilijk.

DE OPLOSSING ? EEN OBJECTIEVE EN BETROUWBARE BEOORDELING VAN ADVOCATEN EN HET DELEN VAN KLANTERVARINGEN

Deze ondoorzichtheid, al dan niet vrijwillig, schept een reëel probleem bij de toegang tot een advocaat en draagt ​​bij tot het idee dat dit gebrek aan transparantie door het beroep zou worden “georganiseerd”. Het zou te snel gaan omdat de advocaten gebonden zijn aan ethische regels die verplichten hun informatie vertrouwelijk te houden, de naam van hun cliënt niet te mogen onthullen, enz.

Daarom was er een innovatieve oplossing nodig. uLaw heeft daarvoor een ​​uniek algoritme ontwikkeld waarmee betrouwbare beoordelingen van juridische profielen kunnen worden verkregen. uLaw verzamelt de verschillende objectieve en vertrouwelijke gegevens die specifiek zijn voor de advocaat om een ​​technische notatie af te leiden, aangevuld met de mening van de cliëntgebruikers van het platform. Deze ‘samengestelde’ ranking zorgt niet alleen voor zicht op de technische competentie van de advocaat, gewaardeerd door uLaw, maar ook op zijn menselijke en commerciële competentie, die wordt beoordeeld door zijn voormalige cliënten.