Onze gespecialiseerde advocaten

Advocaat: generalist of specialist ?

De rechtspraktijk is niet ontsnapt aan specialisatie, verre van dat. Hoe meer onze wereld heeft geëvolueerd, hoe meer de wetgever verder is gesprongen in ons leven, wat een indrukwekkende verhoging van de wetgeving heeft gegenereerd, alsook rechtspraak en administratieve informatie.

Lees verder
Advocaat in arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het arbeidsveld.

Lees verder
Advocaat in jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het jeugdveld (minderjarig).

Lees verder
Advocaat in successierecht

Het successierecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het erfenisveld.

Lees verder
Advocaat in vastgoedrecht

Het vastgoedrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het onroerende goederenveld.

Lees verder
Advocaat in verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het verzekeringsveld.

Lees verder
Advocaat in vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het rechtspersoon veld.

Lees verder
Advocaat in onderwijsrecht

Het onderwijsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het onderwijsveld.

Lees verder
Advocaat in financieel recht

Het financieel recht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het financieel veld.

Lees verder
Advocaat in commercieel recht

Het commercieel recht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het handelsveld.

Lees verder
Advocaat in ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het ondernemingsveld.

Lees verder
Advocaat in administratief recht

Het administratief recht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het administratief veld.

Lees verder
Advocaat in fiscaalrecht

Het fiscaalrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het taxen- en belastingenveld.

Lees verder
Advocaat in contractenrecht

Het contractenrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het overeenkomstveld.

Lees verder
Advocaat in faillietrecht

Het faillietrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het insolvabiliteitveld.

Lees verder
Advocaat in erfrecht

Het erfrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het successieveld.

Lees verder
Advocaat in mede-eigendomen

Het recht van de mede-eigendomen omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het onverdeeldheidsveld.

Lees verder
Advocaat in strafrecht

Het strafrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het onrechtmatige veld.

Lees verder
Advocaat in intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het innovatieveld.

Lees verder
Advocaat in geschil

Het recht van de geschillen omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het conflictveld.

Lees verder
Advocaat in aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het schadeveld.

Lees verder
Advocaat in sociaalrecht

Het sociaalrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het socialezekerheidsveld.

Lees verder
Advocaat in huurrecht

Het huurrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor de verhuur van onroerende goederen.

Lees verder
Advocaat in mededingingsrecht

Het mededingingsrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor de handelspraktijken.

Lees verder
Advocaat in ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het stadsplanningsveld.

Lees verder
Advocaat in bemiddeling

De bemiddeling omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het veld van alternatief afhandeling van geschillen.

Lees verder
Advocaat in Europees recht

Het Europees recht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor Europa.

Lees verder
Advocaat in gerechtelijk recht

Het gerechtelijk recht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het justitieveld.

Lees verder
Advocaat in economisch strafrecht

Het economisch strafrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor financiële overtreding en andere gevallen van strafrechtelijke aansprakelijkheid gerelateerd aan het ondernemingsveld.

Lees verder
Advocaat in auteursrecht

Het auteursrecht omvat volgens gewoonte alle wettelijke regels, administratieve praktijken en rechterlijke uitspraken die specifiek zijn voor het creatieve veld.

Lees verder