De populaire vragen

Hoe vindt u een gespecialiseerde advocaat?

Voor advocaten is de titel van ‘specialist’ beschermd en mag alleen gebruikt en ingeroepen worden door de advocaten die deze goedkeuring hebben gekregen van hun Orde. In de praktijk, ondernemen heel weinig advocaten deze demarche ondanks dat een groot aantal van hen hun studiejaren hebben afgerond met een bijkomende specialisatie in een bepaalde vakgebied en ... Hoe vindt u een gespecialiseerde advocaat?

Lees verder
Hoeveel kost een advocaat?

De kwestie van de honoraria van advocaten is misschien wel één van de meest brandende vragen rond het beroep. Er schuilt echter geen groot geheim achter het onderwerp, eerder gebrek aan duidelijke communicatie tussen marktspelers.

Lees verder
Hoe vind ik een goede advocaat?

Een advocaat is een juridische professional die om vele redenen kan worden geraadpleegd: de behoefte aan advies, analyse, het inleiden van gerechtelijke procedures; de advocaat kan op vele niveaus tussenbeide komen.

Lees verder
Wanneer is een advocaat verplicht?

In principe mag iedere persoon zelf verschijnen op het ogenblik van de rechtsingang. Het is dus niet altijd verplicht om een advocaat te mandateren.

Lees verder
Hoe schrijf je een advocaat aan?

Advocaten hebben een bijzonder statuut, georganiseerd door de wet en hun deontologie. Ze moeten rekening houden met verplichtingen maar genieten ook van bepaalde ‘privileges’ (e.g., mandaat ad litem) vanwege hun lidmaatschap bij de Belgische Orde van Advocaten.

Lees verder
Hoe spreek je een advocaat aan?

Het is niet altijd geweten hoe een advocaat gecontacteerd kan worden. Advocaten zijn immers gebonden aan belangrijke restricties met betrekking tot het voeren van publiciteit. Om een advocaat te vinden wordt daarom verondersteld gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden.

Lees verder