WELKOM IN ONS PERSHOEKJE.

U vindt er alle recente info en berichten over ons in de pers en ons persdossier.

Download onze persmap

Dernières actualités

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: welke grondslag voor een rechtzetting?

De beslissingen zijn ontwijkend op dit vlak waardoor het een bron van rechtsonzekerheid blijft.

Lees verder
Hervorming van het handelsrecht: welke gevolgen sinds de inwerkingtreding van het tweede luik?

Een modernisering van de Belgische vennootschap- en handlesrechten was verwacht en men kan de recente initiatieven genomen op dit vlak alleen maar verwelkomen.

Lees verder
Fiscale aspecten van de hervorming van het ondernemingsrecht

Een wet van 15 april 2018 is recent inwerking getreden en introduceert belangrijke wijzigingen van bepaalde ondernemingsrecht concepten.

Lees verder