Hoe schrijf je een advocaat aan?

Advocaten hebben een bijzonder statuut, georganiseerd door de wet en hun deontologie. Ze moeten rekening houden met verplichtingen maar genieten ook van bepaalde ‘privileges’ (e.g., mandaat ad litem) vanwege hun lidmaatschap bij de Belgische Orde van Advocaten.

Uiteraard is het diploma noodzakelijk, maar dus niet voldoende, omdat het de inschrijving van de advocaat aan één van de ‘Balies’ (d.w.z. lijsten) is die wordt bijgehouden door de Belgische Orde en die hem de titel van advocaat verleent.

Net zoals de praktijk aangeeft dat de personen die de geneeskunde uitoefenen en de titel van dokter hebben “dokter” worden genoemd, wil dezelfde praktijk dat de houders van de officiële titel van advocaat “meester” of “advocaat” worden genoemd.

EEN ADVOCAAT IN DE PRAKTIJK AANSTELLEN

Sommige gebruiken vervagen in de loop der tijd, maar in de overgrote meerderheid van de gevallen spreekt een cliënt vandaag de dag nog steeds zijn advocaat aan door “Beste Meester Dupont” of “Mijnheer advocaat Dupont”.

Deze formule wordt daarom het meest gebruikt.

Feit blijft dat in de praktijk steeds meer advocaten nauwe banden smeden met bepaalde cliënten en dat deze vrij formele formule soms toch de voorkeur geniet met de voornaam en zelfs het gebruik van de naam zonder een andere titel.

HET VERWARREN VAN MEESTER EN CONFRATER

In een juridisch dossier kunt u de naam « confrater » zien.

Deze titel wordt door advocaten gebruikt om zichzelf te benoemen. Dus wanneer twee advocaten corresponderen, zullen zij hun post met een goede reputatie beginnen met “Waarde Confrater”. Deze formule is daarom niet geschikt voor de relatie tussen advocaat en cliënt.