Hoe spreek je een advocaat aan?

Het is niet altijd geweten hoe een advocaat gecontacteerd kan worden. Advocaten zijn immers gebonden aan belangrijke restricties met betrekking tot het voeren van publiciteit. Om een advocaat te vinden wordt daarom verondersteld gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden.

Ten eerste zijn er de door de Belgische balies van advocaten gepubliceerde gidsen die de volledige lijst bevatten van alle ingeschreven advocaten. Zich bewust van het gebrek aan aantrekkelijkheid en de complexiteit van de toegang tot deze lijsten, hebben de Ordes de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd om het gemakkelijker te maken een advocaat te vinden en alle betrokken partijen bij te staan. Op de website van advocaat.be staat bijvoorbeeld een heel efficiënte zoekmachine waarmee u snel een advocaat kunt vinden.

Deze websites hebben het voordeel gratis te zijn en betrouwbaar want in handen van de balie zelf.

Deze websites geven in het algemeen informatie over de kabinetgegevens van de advocaat, het adres, het telefoonnummer en heel vaak ook een e-mailadres. De advocaat kan dus gecontacteerd worden op deze verschillende manieren, naargelang de voorkeur van de klant.

ANDERE MANIEREN OM EEN ADVOCAAT TE CONTACTEREN

De laatste jaren zijn er nieuwe initiatieven gecreëerd om de toegang tot advocaten te vergemakkelijken.

Hoewel verschillende platformen betalende gidsen bieden aan advocaten, om gemakkelijker ‘gevonden’ te worden door cliënten en ondanks ze misschien minder compleet zijn dan de lijsten van de Balies, stellen deze platformen toch soms bijkomstige interessante informatie voor.

Andere oplossingen bieden online juridische diensten. De consultatie vindt plaats via het platform, gebruikmakend van de communicatiemiddelen die het platform biedt en de advocaat wordt volgens deze oplossingen vanaf dat moment gecontacteerd via een werkplatform.

EEN REVOLUTIE IN DE SECTOR : ULAW

Een advocaat is vandaag de dag gemakkelijker te contacteren dankzij deze tools, maar dan nog moet men ervan verzekerd zijn om het goede profiel te vinden voor een dossier. Een bekwame raadgever, die beschikbaar is en waarmee een efficiënte communicatie kan worden aangevat. Hoewel het contact met de advocaat is versoepeld, blijft de keuze toch een netelige kwestie.

Dat is één van de bastaandsredenen van uLaw, het eerste platform die de cliënten toelaat om het zoeken naar een advocaat de ‘beste’ keuze te maken.

Het is ook effectief het eerste en enige platform dat gratis aan cliënten toegang biedt hun verzoek te kunnen beschrijven om werkvoorstellen van bevoegde en beschikbare advocaten te verzamelen, en dat volledige transparantie biedt over hun profiel en het uit te voeren werk.