Hoe vindt u een gespecialiseerde advocaat?

Voor advocaten is de titel van ‘specialist’ beschermd en mag alleen gebruikt en ingeroepen worden door de advocaten die deze goedkeuring hebben gekregen van hun Orde.

In de praktijk, ondernemen heel weinig advocaten deze demarche ondanks dat een groot aantal van hen hun studiejaren hebben afgerond met een bijkomende specialisatie in een bepaalde vakgebied en hun praktijk gedurende hun hele loopbaan aan dit onderwerp hebben gewijd.

Men moet echter opletten : het is niet omdat een advocaat de officiële titel van specialist niet heeft dat hij geen expert is in zijn vakgebied. De meest gerenommeerde en competente advocaten in België die bijvoorbeeld ook de functie van unversiteitsprofessor uitoefenen, zijn ondanks hun onmiskenbare expertise, vaak geen door de orde erkende “specialisten’.

HOE DAN DE COMPETENTIE VAN EEN ADVOCAAT BEPALEN?

De officiële titel van specialist, verleend door de Orde van Advocaten, is zeker een relevant criterium om u te helpen in uw onderzoek. Veel advocaten vervullen echter niet de formaliteiten die nodig zijn om deze titel te verkrijgen waardoor dit criterium alleen niet voldoende is.

De specialiteit van een advocaat bepalen vereist de kennis van het beroep. Zoals vaak wanneer geen algemene en objectieve norm bestaat, zal het noodzakelijk zijn om met een reeks van aanwijzingen te werken, voor zover zulke informatie beschikbaar is. Maar in de praktijk is dit vaak problematisch.

Een expert is inderdaad ‘herkenbaar’ door een bijkomend universitair diploma, door zijn wetenschappelijke activiteiten, door de participatie aan werkcomités, door academische mandaten, jaren ervaring, klanten feedback, enz.

Maar bepaalde informatie is vertrouwelijk, andere niet beschikbaar of verspreid en dit maakt het moeilijk voor klanten.

DE OPLOSSING? EEN OBJECTIEVE EN BETROUWBARE BEOORDELING VAN ADVOCATEN EN HET DELEN VAN KLANT ERVARINGEN

Deze ondoorzichtheid, al dan niet vrijwillig, stelt een echt probleem van toegang tot een advocaat en geeft een verkeerde beeld van de advocatuur. Want men mag niet vergeten dat advocaten gebonden zijn aan deontologische regels die hen verplichten hun informatie vertrouwelijk te houden, niet de naam van hun cliënt te kunnen onthullen, enz.

Dit is de reden waarom een innovatieve oplossing nodig was. uLaw heeft daarom een unieke algoritme ontwikkeld om een objectieve ranking van advocaten te kunnen realiseren. uLaw verzamelt de verschillende objectieve en vertrouwelijke gegevens eigen aan de carrière van de advocaten en aangevuld door klantervaringen. Deze rating geeft niet alleen zicht op de technische zijde van de advocaat, maar ook op zijn menselijke, commerciële zijde.