Hoeveel kost een advocaat?

De kwestie van de honoraria van advocaten is misschien wel één van de meest brandende vragen rond het beroep. Er schuilt echter geen groot geheim achter het onderwerp, eerder gebrek aan duidelijke communicatie tussen marktspelers.

Vandaag en kort gezegd factureren advocaten doorgaans hun prestaties volgens een uurtarief, een forfaitair bedrag of een « success fee » formule. Het ene of andere recente model biedt maandelijkse abonnementen, maar de praktijk blijft volledig “anekdotisch” en is in wezen gericht op het adviseren van bepaalde zaken die bevorderlijk zijn voor de forfaitaire vergoedingen, wat een uitzondering blijft. Terwijl de overgrote meerderheid van de advocaten hun diensten daarom tegen een uurtarief (EUR / u) factureert, is het dus ook mogelijk om te werken volgens een forfaitaire of « success fee » formule, maar deze praktijken zijn minder wijdverbreid.

De vraag van prijsstelling bij de prestaties van advocaten levert veel stof tot debat op maar probeert ook een complexe vraag op te lossen (kijk naar (voor meer informatie zie hier)

Er kan worden aangenomen dat tot op heden, ondanks terugkerende vragen, geen enkele andere methode redelijkerwijs mogelijk lijkt. De waardering van tijd blijft de maatstaf.

WAT WORDT ER BETAALD AAN ADVOCATENKOSTEN ?

Begrijpen wat een tarief allemaal inhoudt, kan gemakkelijker worden gemaakt door inzicht te krijgen in de kosten die advocaten maken om hun beroep uit te oefenen. Zeker in een markt waar de tarieven kunnen variëren van 50,00 EUR / uur tot meer dan 800,00 of 900,00 EUR / uur afhankelijk van de betrokken advocaten.

Deze kosten omvatten voornamelijk de kosten van het advocatenkantoor. Dit is niet onbelangrijk omdat de advocaat door zijn ethiek verplicht is een kantoor te hebben dat een correcte uitoefening van zijn beroep mogelijk maakt, hetgeen beperkingen en kosten met zich meebrengt voor de advocaat, die dus niet alle vrijheid heeft.

Een advocaat moet zich ook uitrusten met werkinstrumenten en dit kan heel variabel zijn, afhankelijk van de advocaten en de betrokken onderwerpen. Zoals elke professional is de advocaat uitgerust met typische kantoorhulpmiddelen (bureau, computer, printer, enz.), Maar het beroep is in de loop van de tijd erg complex geworden. De wetten vermenigvuldigen zich, Europa voegt richtlijnen en verordeningen toe, de staten ondertekenen supranationale verdragen, … en bovendien zijn ook de rechters in aantal vermenigvuldigd, de administratieve commissies worden talrijker.

Er moet dan ook onderstreept worden dat het beroep van advocaat vereist dat men toegang kan hebben tot deze gigantische bron van informatie, maar ook dat de advocaat, in deze indrukwekkende massa van informatie, de relevante informatie moet kunnen vinden en er tijd aan besteden om ze te bestuderen en te analyseren , wat een aanzienlijke investering betekent in uren die niet aan klanten worden gefactureerd, maar die tijd kosten.

Openbare (en dus gratis) tools bieden heel beperkte mogelijkheden die advocaten niet vaak kunnen helpen. Ze moeten zich daarom vaak inschrijven op betalende abonnementen om toegang te verkrijgen tot tools die helpen bij hun onderzoek en kwaliteitsanalyse om correct en exhaustief juridisch advies te kunnen geven. Wetende dat bepaalde abonnementen met gespecialiseerde database kunnen oplopen tot 50 000,00 euro per jaar, wordt het gemakkelijker om te begrijpen dat de advocaat deze kosten (deels) moet aanrekenen anders kan zijn praktijk niet overleven.

HOE KRIJGT U DAN EEN JUISTE PRIJS ?

Er wordt vaak toegegeven dat een juiste prijs overeenkomt met wat de « markt » is bereid te betalen voor de dienst of het product. De wet van vraag en aanbod blijft één van de meest stabiele grondslagen in onze snel veranderende wereld.

uLaw is opgericht om onder meer transparantie te bieden aan cliënten van advocaten met betrekking tot honoraria en kosten van advocaten, waaronder het verstrekken van een “eerlijke prijs ».

De oplossing is simpelweg om klanten in staat te stellen meerdere werkvoorstellen te ontvangen, vergezeld van details van de fasen van het dossier en de beoogde prijs voor elke fase. Dit allemaal opgesteld door advocaten die alle vereiste transparantie bieden met betrekking tot hun profiel.

uLaw heeft de eerste tool (en de enige tot nu toe) ontwikkeld waarmee aanbestedingen kunnen worden uitgeschreven om offertevoorstellen van bevoegde advocaten te verzamelen, vergezeld van een gedetailleerde prijsofferte en een duidelijk zicht op het profiel van de advocaat.

Deze transparantie wordt gegarandeerd door een exclusief objectief en betrouwbaar beoordelingssysteem voor de profielen van advocaten en door een vooraf overeengekomen structuur van het dossier, waarbij elke fase van het dossier gedetailleerd en geprijsd wordt om totale voorspelbaarheid te garanderen.