Wanneer is een advocaat verplicht?

In principe mag iedere persoon zelf verschijnen op het ogenblik van de rechtsingang. Het is dus niet altijd verplicht om een advocaat te mandateren.

De partijen mogen zelf hun conclusies en verweermiddelen voordragen, tenzij de wet anders bepaalt.

EERSTE UITZONDERING : EEN BESLISSING VAN DE RECHTER

Dit zijnde, mag de rechter altijd beslissen om de uitoefening van dit recht te ontzeggen indien een partij door drift of onbedrevenheid buiten staat de zaak met de vereiste betamelijkheid of met de nodige duidelijkheid te bespreken.

TWEEDE UITZONDERING : BEPAALDE PROCEDURES

De assistentie van een advocaat is ook verplicht in het kader van bepaalde procedures.

Bijvoorbeeld, een minderjarige heeft bijzondere ‘bescherming’ nodig zodat hij verplicht is om een advocaat te hebben indien hij voor de jeugdrechter moet verschijnen.

Geïnterneerden moeten ook door een advocaat vertegenwoordigd worden voor deze procedures.

Procedures voor het assisenhof of voor het Hof van Cassatie vereisen ook de bijstand van een advocaat.