Advocaat: generalist of specialist ?

De rechtspraktijk is niet ontsnapt aan specialisatie, verre van dat. Hoe meer onze wereld heeft geëvolueerd, hoe meer de wetgever verder is gesprongen in ons leven, wat een indrukwekkende verhoging van de wetgeving heeft gegenereerd, alsook rechtspraak en administratieve informatie.

Recht is daarvoor een zaak van specialisten geworden, één beoefenen, of meer complementaire praktijken. Verder dan het bestuderen van de specialisatie, zal een goede raapleger tijd nemen om zich continu te informeren betreffende de evoluties van de praktijk (wetvoorstel, nieuwe rechtspraak, enz.), wat investeringen zal vereisen. Zijn ervaring van de praktische aspecten (interpretatie door rechters, enz.) zal ook een grote meerwaarde bijbrengen die alleen door specialisatie kan geleerd worden.

De noodzaak van het identificeren van de betrokkene specialiteit

Het is daarvoor cruciaal, wanneer een juridische vraag zich stelt en dat bijstand noodzakelijk wordt, om het of de vakgebieden goed te identificeren om zeker te zijn dat uw vraag bij de bevoegde specialist(en) toekomt.

Een goed begrip van het dossier en van de betrokkene specialisatie zijn dus de basis van een succesvolle behandeling van de zaak.

De notie van een gespecialiseerde advocaat

Voor advocaten is de titel van “specialist” beschermd en kan alleen worden gebruikt of geclaimd door advocaten die de goedkeuring van hun balie hebben verkregen.

In de praktijk zetten weinig advocaten deze stap, ondanks het feit dat een groot aantal van hen hun studiejaren heeft afgerond met een extra specialisatiecyclus over een bepaald vakgebied en hun praktijk gedurende hun hele carrière aan dit vakgebied heeft gewijd.

Begrijp dit dus correct : alleen omdat een advocaat niet de officiële titel van specialist heeft, wil dat nog niet zeggen dat hij geen expert is in een zaak. Als bewijs zijn de meest gerenommeerde en competente advocaten in België, die bijvoorbeeld ook de functie van universitair docent uitoefenen, ondanks hun onmiskenbare expertise vaak geen “specialist” die door hun Balie wordt erkend.

 

uLaw

Onze aanpak is gebaseerd op kwaliteit en transparantie zodat de specialisatie een essentiële voorwaarde is van hun affiliatie aan ons netwerk.

Om klanten bij te staan, bevatten onze oplossingen een hulpfunctie die toelaat om de goede specialisatie te identificeren met zekerheid voor bijzondere situaties.