De algemene verkoopsvoorwaarden: 4 sleutelvragen voor uw bedrij

ALGEMENE VOORWAARDEN

Iedere onderneming creëert contractuele banden met haar klanten. Zodra een goed wordt verkocht of een dienst geleverd is, zal een relatie gecreëerd worden met de klant die juridische gevolgen impliceert.

Daarvoor zijn algemene voorwaarden van groot belang omdat deze de juridische gevolgen zullen verduidelijken, misverstanden vermijden en bepaalde belangrijke vragen anticiperen.

Hebt u geen algemene voorwaarden of wilt u uw huidige voorwaarden laten reviewen door een advocaat? Hebt u vragen in dit verband: wat moet er in uw algemene voorwaarden, welke clausules zijn belangrijk, wat zijn uw verplichtingen?

Lees onze gratis gids om een duidelijk overzicht te krijgen.