Model van arbeidsovereenkomst

ARBEIDSOVEREENKOMST

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch instrument gebruikt om een akkoord tussen een werkgever en een werknemer te bevestigen. Door zo’n overeenkomst verbindt de werknemer zich om te werken voor de werkgever, mits een beloning en in overeenstemming met bepaalde voorwaarden.

De wet bepaalt verschillende regimes afhangend van het type van werkovereenkomst:

  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur;
  • een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk;
  • een interim contract;
  • enz.

DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

Arbeidsrecht is ingewikkeld omdat dit vakgebied gebaseerd op een wettelijke grond genuanceerd door paritaire comités en andere spelers aan wie de wet bepaalde bevoegdheden geeft. Om een arbeidsovereenkomst te kunnen schrijven zal u daarvoor goed geïnformeerd moeten zijn omtrent de voorwaarden die toepasbaar zijn voor de betrokken werknemer in uw sector. Een arbeidsovereenkomst zal tenminste de volgende informatie moeten bevatten:

  1. de naam, het adres, maatschappelijke zetel en KBO nummer van de werkgever;
  2. de naam, het adres en woonplaats van de werknemer;
  3. het ontwerp van de overeenkomst (opdracht, plaats, duurtijd, beloning, kosten, …);
  4. de datum en het aantal getekende exemplaren.

Download ons model van arbeidsovereenkomst om de verschillende aspecten die behandeld moeten worden te leren kennen en het werk van uw raadpleger gemakkelijker te maken.

ADVOCATEN IN CONTRACTENRECHT (ARBEIDSOVEREENKOMST)

uLaw geef u toegang tot de beste profielen. Geniet van een eerste-kwaliteit assistentie voor het schrijven van uw overeenkomst and meer.