Model van brief aan de huurder voor de indexatie van de huur

Alle huurovereenkomsten voorzien, in principe, een indexatie van de huur op basis van de bepaalde index. De huur moet dus regelmatig aangepast worden aan deze indexatie en het nieuwe bedrag moet dan aan de huurder gecommuniceerd worden.

Wenst u een indexatie van de huur toe te passen?

DE ELEMENTEN VAN UW HUUR INDEXATIE BRIEF

Een brief aan de huurder voor de indexatie van de huur zou alle elementen moeten bevatten om duidelijke informatie aan deze laatste te bezorgen. Deze brief zou, onder andere, de volgende elementen moeten vermelden:

  1. de naam, voornaam, adres van de partijen;
  2. het onderwerp van uw brief;
  3. de datum waarop uw overeenkomst werd getekend;
  4. het adres van het verhuurde goed;
  5. een detail van het nieuw bedrag (met de berekening) en de datum waarop de indexatie inwerking treedt.

Download ons model om een voorbeeld te krijgen dat kan gebruikt worden als werkinstrument voor de voorbereiding van uw brief. Dit model is niet exhaustief en moet aangepast worden aan uw situatie.

ADVOCATEN IN VASTGOEDRECHT EN HUURRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij alle juridische vragen. Geniet van onze gratis tool om uw raadpleegster/raadpleger te vinden en te werken in alle transparantie.