Model van brief aan de huurder voor de regularisatie van de huurlasten

Alle huurovereenkomsten bevatten, in principe, een verplichting voor de huurder om de lasten van het goed te betalen, naast de huur van het goed.

Dit mag de lasten van de gemeenschappelijke kosten dekken, of andere kosten die ten laste van de huurder vallen. Het komt echter vaak voor in de praktijk dat een door de huurder betaalde provisie gecompenseerd wordt op het einde van het jaar met de reële kosten van het goed.

Wenst u een regularisatie te communiceren aan uw huurder voor kosten van een vorige periode?

DE ELEMENTEN VAN UW REGULARISATIE BRIEF

Een brief aan de huurder voor de regularisatie van de provisies zou alle elementen moeten bevatten om duidelijke informatie aan de huurder te bezorgen. Zo’n brief zou, onder andere, de volgende elementen moeten vermelden :

  1. de naam, voornaam, adres van de partijen;
  2. het ontwerp van uw brief;
  3. de datum waarop uw overeenkomst werd getekend;
  4. het adres van het verhuurde goed;
  5. het tijdperk waarvoor een regularisatie wordt verzocht en een duidelijke berekening van de provisies en reële kosten, met vermelding van het saldo.

Download ons model om een voorbeeld te krijgen dat mag gebruikt worden als werkinstrument voor de voorbereiding van uw brief. Dit model is niet exhaustief en moet aangepast worden aan uw situatie.

ADVOCATEN IN VASTGOEDRECHT EN HUURRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij alle juridische vragen. Geniet van onze gratis tool om uw advocaat te vinden en werken in alle transparantie.