Model van brief aan de huurder voor de verhoging van de huur

In bepaalde omstandigheden mag de huur verhoogd worden.

Zo’n verhoging mag alleen vereist worden indien de situatie van het goed het rechtvaardigt, zoals bijvoorbeeld in geval het goed verbeterd werd of indien de huurmarkt dwingt tot een aanpassing.

Wenst u een verhoging van de huur toe te passen?

DE ELEMENTEN VAN UW BRIEF AAN DE HUURDER VOOR UW VERHOGING

Een brief aan de huurder voor de verhoging van de huur zou alle elementen moeten bevatten om duidelijke informatie aan deze laatste te bezorgen. Deze brief zou, onder andere, de volgende elementen moeten vermelden:

  1. de naam, voornaam, adres van de partijen;
  2. het onderwerp van uw brief, ttz “huurverhoging”;
  3. de datum waarop uw overeenkomst werd getekend;
  4. het adres van het verhuurde goed;
  5. het nieuwe bedrag, de reden voor de verhoging en de datum waarop de verhoging in werking treedt.

Download ons model om een voorbeeld te krijgen dat mag gebruikt worden als werkinstrument voor de voorbereiding van uw brief. Dit model is niet exhaustief en moet aangepast worden aan uw situatie. Het is uw bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt om een dergelijke verhoging te kunnen aanvragen.

ADVOCATEN IN VASTGOEDRECHT EN HUURRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij alle juridische vragen. Geniet van onze gratis tool om uw advocaat te vinden en te werken in alle transparantie.