Model van brief aan de verhuurder: toestemming voor verbeteringswerken

Het kan gebeuren dat een huurder werken wenst te realiseren in het verhuurde goed.

Zulke werken beantwoorden aan regels en voorwaarden zodat het altijd zal aangewezen zijn om zich goed te informeren voor enige actie te ondernemen.

Sommige contracten kunnen dit gewoon verbieden, in andere gevallen zullen de werken automatisch aan de verhuurder toekomen zonder enige compensatie, de mogelijkheden zijn talrijk.

DE ELEMENTEN VAN EEN BRIEF AAN HUURDER VOOR WERKEN AAN HET GOED

Een brief aan de verhuurder om deze toestemming te vragen zou alle relevante elementen eigen aan de situatie moeten vermelden. Onder andere :

  1. de gegevens van de partijen;
  2. het ontwerp van uw brief;
  3. een beschrijving van de geplande werken;
  4. de datum van het contract en het adres van het goed.

Het is ook aan te raden om dit aangetekend te sturen.

Download ons model om een voorbeeld te hebben van brief aan de verhuurder. Dit model is niet exhaustief en moet aan uw eigen situatie aangepast worden.

ADVOCATEN IN VASTGOEDRECHT EN HUURRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste experten om u te helpen voor vragen in huurrecht en alle andere vakgebieden.