Model van brief aan de verhuurder voor de onderverhuring van het goed

Onder bepaalde voorwaarden mag een verhuurd goed onderverhuurd worden door de huurder.

Een kwalitatieve huurovereenkomst zal deze situatie regelen en de modaliteiten van een onderverhuring bepalen. Soms is dit verboden, soms moet de eigenaar toestemming geven, enz.

Wenst u toelating te vragen aan de verhuurder voor de onderverhuring van het goed?

DE ELEMENTEN VAN UW BRIEF

Een brief aan de verhuurder voor de onderverhuring moet gebaseerd worden op de huurovereenkomst en de modaliteiten voorzien in deze overeenkomst. Deze zou de volgende elementen moeten bevatten :

  1. de naam, voornaam, adres van de partijen;
  2. het onderwerp van uw brief;
  3. de datum waarop uw overeenkomst werd getekend;
  4. het adres van het verhuurde goed;
  5. uw aanvraag tot onderverhuring (zie on model);
  6. uw handtekening.

Download ons model om een voorbeeld te krijgen dat mag gebruikt worden als werkinstrument voor de voorbereiding van uw brief. Dit model is niet exhaustief en moet aangepast worden aan uw situatie.

ADVOCATEN IN VASTGOEDRECHT EN HUURRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij alle juridische vragen. Geniet van onze gratis tool om uw advocaat te vinden en te werken in alle transparantie.