Model van geheimhoudingsovereenkomst en beroepsgeheim

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

Het komt vaak voor in het professioneel leven dat men vertrouwelijke informatie verstrekt aan een derde; zowel bij opdrachten, gesprekken als bij allerlei onderhandelingen, kan het inderdaad zijn dat u of uw onderneming gevoelige informatie moet doorgeven aan een andere partij.

Vaak zou deze informatie geheim moeten blijven omdat enige openbaarmaking schade kan opleveren voor uw activiteiten. Dit is echter niet altijd mogelijk vanuit een business perspectief.

Een belangrijk element voor iedere eigenaar van confidentiële informatie is hierbij het identificeren van de informatie die als vertrouwelijk moet beschouwd worden en een grondige analyse te maken van de mogelijkheden en beschikbare maatregelen om deze informatie te kunnen beschermen (interne procedures, enz.). De interne bescherming van vertrouwelijke informatie is een belangrijke stap om competitieve voordelen te kunnen behouden.

In veen gevallen bieden de beschikbare beschermingsmaatregelen echter niet voldoende comfort of simpelweg, voor het vlotte verloop van uw projecten is het soms noodzakelijk om informatie door te geven aan een derde partijen.

Een mogelijke oplossing zal dan zijn om een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen om de verspreiding en het gebruik van uw vertrouwelijke informatie door de derde partij te kunnen regelen, en beperken.

In deze overeenkomst zult u de modaliteiten van het gebruik van de vertrouwelijke informatie moeten beschrijven, zoals de informatie die als vertrouwelijk moet beschouwd worden, de duur van de geheimhoudingstermijn, enz.

Geheimhoudingsovereenkomsten bieden geen absolute oplossing want zodra de informatie verstrekt wordt aan de andere partij zal deze informatie niet meer onder uw totale controle zijn. Een gefaseerde informatieverstrekking zal u o.a. kunnen helpen om de risico’s te beperken. Een goede adviseur zal u kunnen raad geven over de bestaande mogelijkheden om deze risico’s te dekken.

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMSTEN IN DE PRAKTIJK

Een geheimhoudingovereenkomst zou, in de praktijk, tenminste de volgende informatie moeten bevatten :

  1. de naam, voornaam, adres, maatschappelijke zetel en KBO nummer van de partijen;
  2. het ontwerp van de overeenkomst (i.e., welke informatie is geheim, hoe kan deze informatie gebruikt worden, enz.);
  3. de datum en het aantal exemplaren getekend door de partijen;
  4. de handtekeningen van de partijen.

Download ons model als voorbeeld van de verschillende aspecten die geregeld moeten worden in deze situaties. Dit voorbeeld heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding. Niet alle specifieke punten die naar aanleiding van het verstrekken van confidentiële informatie dienen te worden geregeld zijn opgenomen in huidig voorbeeld.

ADVOCAAT IN CONTRACTEN RECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste advocaten. Geniet van onze gratis oplossing om een raadpleegster te vinden en uw dossier in de beste omstandigheden te behandelen.