Model van huurovereenkomst

Het gebeurt vaak in de praktijk dat een vastgoed verhuurd wordt.

Voor professionele doeleinden of voor een privégebruik, is de huurovereenkomst één van de meest courante contracten.

Het ter beschikking stellen van onroerend goed aan een derde vereist echter het organiseren van een aantal arrangementen om een evenwichtige relatie tot stand te brengen en om in de meest voorkomende gevallen in de praktijk te voorzien. Onderhoud, verzekering, huurschade, de ontwerpen zijn talrijk.

DE ELEMENTEN VAN DE HUUROVEREENKOMST

Een huurovereenkomst moet idealiter een geheel van modaliteiten bevatten om de relatie tussen de partijen te kunnen organiseren. Bijvoorbeeld :

  1. de naam, voornaam (handelsnaam), adres en KBO nummer van de partijen;
  2. een beschrijving van het goed;
  3. de modaliteiten van ter beschikking stelling;
  4. de datum, plaats en aantal exemplaren getekend door de partijen;
  5. de handtekening van de partijen.

Download ons model van huurovereenkomst om een voorbeeld te krijgen van dit type overeenkomst. Dit model heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn en mag niet gebruikt worden als woonhuurcontract (deze modellen woninghuur zijn door de wetgever gepubliceerd).

ADVOCAAT IN VASTGOEDRECHT EN HUURRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste experten om u te helpen voor het voorbereiden van een exhaustieve en veilige overeenkomst.