Model van huwelijksovereenkomst

Trouwen kan zonder huwelijksovereenkomst in België, maar het is vaak opportuun om de gevolgen van een huwelijk te anticiperen door het opstellen van een overeenkomst die het huwelijksstelsel zal bepalen.

Indien er geen huwelijksovereenkomst wordt getekend, zullen de regels van het wettelijk stelsel automatisch van toepassing zijn. Bijgevolg zullen de echtgenoten elk hun eigen vermogen behouden (bv., voorhuwelijkse goederen, legaten, erfenissen en schenkingen), en daarnaast een gemeenschappelijk vermogen opbouwen en moeten beheren. Dit wettelijk stelsel zal dus het vermogen van de echtgenoten verdelen in drie vermogens: een eigen vermogen per echtgenoot en een gemeenschappelijk vermogen.

In dit gemeenschappelijk vermogen komen bijvoorbeeld de inkomsten van de echtgenoten (beroepsinkomsten en inkomsten uit eigen goederen), de tijdens het huwelijk opgebouwde aanwinsten, maar ook alle goederen waarvoor niet bewezen kan worden dat ze de eigendom zijn van een van de twee echtgenoten.

De wet laat toe om van dit stelsel af te wijken door het opstellen van een huwelijksovereenkomst, bij een notaris.

Zo zullen de echtgenoten het wettelijk stelsel kunnen aanpassen, of kiezen voor een stelstel van gemeenschap van goederen (alle goederen vallen in het gemeenschappelijk vermogen en er bestaat géén eigen vermogen meer) of nog ook om hun eigen middelen en goederen volledig gescheiden te houden van elkaar (stelsel van scheiding van goederen waardoor geen gemeenschappelijk vermogen bestaat).

HUWELIJKSOVEREENKOMST IN DE PRAKTIJK

Een huwelijksovereenkomst zou tenminste bepaalde elementen moeten vermelden. Bijvoorbeeld:

  1. de naam, voornaam, adres, nationaliteit en geboortedatum van elke partner;
  2. het ontwerp van de overeenkomst en de modaliteiten dat u wenst te bepalen betreffende het beheer van uw goederen;
  3. de datum van handtekening ;
  4. de handtekening van de partijen.

Download ons model van huwelijksovereenkomst tot scheiding van goederen om een voorbeeld te krijgen van de verschillende aspecten die geregeld moeten zijn (let op, deze dienen steeds voor een notaris te worden verleden). Dit voorbeeld heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen die worden gevoerd.

ADVOCAAT IN FAMILIERECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen voor het opmaken van uw overeenkomst of voor alle andere vragen. Onze gratis oplossingen zijn er om u te helpen om de beste diensten te krijgen om in de beste omstandigheden te kunnen werken.