Model van ingebrekestelling aan de huurder voor onbetaald huurgeld

Indien een huurder zijn/haar verplichtingen niet vervult na een of meerdere rappels, is het aangewezen om deze huurder in gebreke te stellen.

Een ingebrekestelling is een formele brief om te eisen dat de debiteur van een verplichting zijn contracten respecteert, op straffe van gerechtelijke procedure. Een debiteur in gebreke stellen is ook vaak vereist door de wet om beroep te kunnen doen op justitie.

BLIJFT UW HUURDER IN GEBREKE HET HUURGELD BETALEN?

De wet voorziet dat een ingebrekestelling bepaalde effecten impliceert zodat deze laatste sommige informatie moet vermelden:

  1. de naam, voornaam, adres, en andere gegevens van de partijen;de vermelding dat de brief een ingebrekestelling is;
  2. de datum van uw brief;
  3. de dagvaarding om de huren te betalen;
  4. de reden die de dagvaarding uitleggen (vorige rappels zonder reacties, enz.);
  5. uw handtekening.
  6. Stuur uw brief aangetekend met ontvangstbewijs.

Download ons model van ingebrekestelling voor onbetaald huurgeld om een voorbeeld te krijgen.

Dit model is niet exhaustief en dient te worden aangepast aan uw situatie.

ADVOCATEN IN HUURRECHT EN VASTGOEDRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij het voorbereiden van uw ingebrekestelling en voor alle andere juridische vragen.