Model van ingebrekestelling aan de verhuurder voor dringende werken

Volgens het Belgische recht is de eigenaar-verhuurder van een vastgoed verplicht om een ongestoord genot van het verhuurde goed te verzekeren.

Indien het goed schade vertoont waarvoor herstellingen noodzakelijk zijn, zou de eerste reflex vaak moeten zijn om de huurovereenkomst in te kijken om te kunnen bepalen welke partij de kosten zal moeten dragen. Dit zijnde, zware herstellingen zullen vaak voor de verhuurder ten laste vallen en het zal cruciaal zijn om goed te reageren indien deze werken dringend zijn en bijkomende schade kunnen veroorzaken aan het goed.

In geval de verhuurder, na een of meerdere aanvragen, niks onderneemt, zal het belangrijk zijn om te zorgen voor bewijzen voor het dossier en om de eigenaar in gebreke te stellen.

DE ELEMENTEN VAN EEN INGEBREKESTELLING VAN DE VERHUURDER VOOR DRINGENDE WERKEN AAN HET GOED

Een ingebrekestelling moet in principe alle relevante elementen eigen aan de situatie vermelden. Onder andere :

  1. de gegevens van de partijen;
  2. het ontwerp van uw brief;
  3. een historiek van de situatie (vorige démarches);
  4. de datum van het contract en het adres van het goed;
  5. uw dagvaarding.

Het is ook aan te raden om dit aangetekend te sturen.

Download ons model om een voorbeeld te hebben van ingebrekestelling aan de verhuurder. Dit model is niet exhaustief en moet aan uw eigen situatie aangepast worden.

ADVOCATEN IN VASTGOEDRECHT EN HUURRECHT

uLaw geeft uw toegang tot de beste experten om u te helpen voor vragen in huurrecht en alle andere vakgebieden.