Model van ingebrekestelling

Indien een medecontractant zijn/haar verplichtingen niet vervult na een of meerdere rappels, is het aangewezen om deze medecontractant in gebreke te stellen.

Een ingebrekestelling is een formele brief met de eis dat de debiteur van een verplichting zijn obligaties respecteert, op straffe van gerechtelijke procedure. Een debiteur in gebreke stellen is ook vaak vereist door de wet om beroep te kunnen doen op justitie.

MOET U UW MEDECONTRACTANT IN GEBREKE STELLEN?

De wet voorziet dat een ingebrekestelling bepaalde rechtsgevolgen heeft en moet daarom specifieke informatie vermelden;

  1. de naam, voornaam, adres, en andere gegevens van de partijen;
  2. de vermelding dat de brief een ingebrekestelling is;
  3. de datum van uw brief;
  4. de dagvaarding om de verplichtingen te respecteren;
  5. de reden die de dagvaarding (vorige rappels zonder reacties, enz.) rechtvaardigt;
  6. uw handtekening.

Stuur uw brief aangetekend met ontvangstbewijs.

Download ons model van ingebrekestelling om een voorbeeld te krijgen. Dit model is niet exhaustief en dient te worden aangepast aan uw situatie.

ADVOCATEN IN CONTRACTENRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij het voorbereiden van uw ingebrekestelling en voor alle andere juridische vragen.