Model van rappel aan de huurder voor onbetaalde huur

Indien een huurder zijn/haar verplichtingen niet vervult, is het aangewezen om deze huurder een schriftelijke rappel te sturen om bewijzen van uw demarche te verzamelen.

Als de situatie erger wordt en naar de rechter doorgestuurd moet worden, zullen deze bewijzen inderdaad belangrijk zijn. Een goed dossier opmaken en up-to-date houden is vaak cruciaal als een rechter een kijk moet hebben op uw zaak.

BLIJFT UW HUURDER IN GEBREKE DE ACHTERSTALLIGE HUUR TE BETALEN?

De wet voorziet dat een rappel bepaalde effecten mag impliceren zodat deze laatste sommige informatie moet vermelden;

  1. de naam, voornaam, adres, en andere gegevens van de partijen;
  2. de vermelding dat de brief een rappel achterstallige huur is;
  3. de datum van de ondertekening van het huurcontract en het adres van het goed;
  4. de dagvaarding om de huren te betalen;
  5. de maanden van onbetaalde huur;
  6. uw handtekening.

Stuur uw brief aangetekend met ontvangstbewijs.

Download ons model van rappel om een voorbeeld te krijgen. Dit model is niet exhaustief en dient te worden aangepast aan uw situatie maar zal u kunnen helpen met het voorbereiden van uw brief.

ADVOCATEN IN HUURRECHT EN VASTGOEDRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen om u te helpen bij het voorbereiden van uw rappel en voor alle andere juridische vragen.