Modelcontract voor de huur van roerende goederen

Modelcontract voor de huur van roerende goederen

Wilt u de huur van roerende goederen met uw medecontractant vastleggen?

DE ELEMENTEN VAN HET HUURCONTRACT VOOR ROERENDE GOEDEREN

Uw huurovereenkomst moet bepaalde elementen bevatten. Hier zijn wat formaliteiten:

  1. Vermeld de naam en voornaam / onderneming, KBO-nummer en adres van de verhuurder
  2. Doe hetzelfde voor de huurder
  3. Beschrijf wat er in het contract staat (zie model)
  4. Beschrijf ook wat in het contract is overeengekomen (zie model)
  5. Vermeld waar en wanneer de overeenkomst is opgesteld
  6. De verhuurder en de huurder ondertekenen uiteindelijk het contract

Download ons model om u te helpen vaststellen welke punten gewoonlijk in deze transacties aan bod komen. Dit model is niet uitputtend en moet aan uw situatie worden aangepast om recht te doen aan de specifieke kenmerken ervan.

Dankzij onze gids weet u of u contact moet opnemen met een competente erfrechtadvocaat. uLaw geeft u toegang tot de beste advocaten. Geniet van onze gratis oplossing om een raadpleegster te vinden.