Model van franchiseovereenkomst

DE NOTIE VAN FRANCHISE

Franchise is een contractuele samenwerking waardoor een ondernemer het recht krijgt van een andere om verschillende elementen van een commercieel concept te gebruiken om van deze te kunnen genieten voor zijn eigen zaken.

DE FRANCHISE IN DE PRAKTIJK

Vaak verleent de franchisegever het recht om gebruik te maken van zijn merk, zijn knowhow, zijn handelsnaam, (enz.) tegen een vergoeding gebaseerd op de resultaten (i.e., omzet) van de franchisenemer. Deze overeenkomsten verzamelen verschillende aspecten die noodzakelijk zijn om de samenwerking mogelijk en veilig te maken. Een complex evenwicht moet inderdaad gevonden worden tussen de partijen om de franchisenemer te laten genieten van het beproefd concept van de franchisegever zonder dit concept in gevaar te brengen (imago, kwaliteit, enz.), of de kern van het businessmodel van de franchisegever helemaal te onthullen.

Franchise overeenkomsten zijn vaak ingewikkeld en technisch omdat ze, bij gebrek aan een autonome wettelijke regime, een veelvoud van contractuele constructies uit verschillende rechtsgebieden oproepen om de afspraak tot stand te brengen (i.e., competition, vennootschapsrecht, IP recht, enz.). Al deze elementen zijn belangrijk, zelf cruciaal, om tot een effectief en gezond contractueel kader te komen. Dit is dus materie waarover u vaak het best met een deskundige kunt spreken.

ELEMENTEN VAN EEN FRANCHISEOVEREENKOMST

Een franchiseovereenkomst zal normaliter de volgende elementen bevatten :

  1. informatie betreffende de partijen : naam, voornaam, adres, handelsnaam, KBO nummer, enz.;
  2. een beschrijving van de commerciële opportuniteit van de franchise;
  3. de details van de verschillende modaliteiten van de franchise (land, duurtijd, exclusiviteit, intellectueel recht, enz);
  4. de datum, plaats en aantal exemplaren getekend door de partijen.

Download ons model van franchise overeenkomsten om een voorbeeld te krijgen van de verschillende te regelen aspecten. Dit voorbeeld heeft geenszins de bedoeling om volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen om tot een afspraak te komen.

Afhangend van de aard van de franchise (industriële franchise, dienstfranchise, productie- of distributiefranchise) zullen de partijen een aantal elementen moeten schrappen en / of toevoegen om tot een afspraak te kunnen komen.

ADVOCAAT IN CONTRACTUEEL RECHT (FRANCHISEOVEREENKOMST)

uLaw geeft u toegang tot de beste experten. Aarzel niet om van onze oplossingen te genieten om u de beste voorwaarden te verzekeren in alle transparanti