Hoe vind ik een goede advocaat?

Een advocaat is een juridische professional die om vele redenen kan worden geraadpleegd: de behoefte aan advies, analyse, het inleiden van gerechtelijke procedures; de advocaat kan op vele niveaus tussenbeide komen.

Een advocaat verdedigt zijn cliënt, vertegenwoordigt hem, adviseert hem en moet daarom worden gezien als een ‘bondgenoot’ die geavanceerde technische (d.w.z. juridische) kennis heeft en die u kan helpen bij uw juridische noden.

Het is daarom essentieel dat het contact goed verloopt tussen de advocaat en de cliënt, dat de communicatie effectief is en dat er wederzijds begrip is. Het is niet voldoende om een ​​goede technicus te vinden. Het is ook nodig dat deze uw vraag begrijpt en u adequate antwoorden geeft; wat alleen mogelijk is zolang de advocaat en zijn cliënt een gemeenschappelijke basis vinden, dat ze elkaar begrijpen.

EEN « GOEDE » ADVOCAAT

Elke advocaat is houder van een juristendiploma, dat 5 jaar studies veronderstelt. Eenmaal die jaren achter de rug zijn moet de jonge advocaat in staat zijn een strafblad voor te leggen dat vrij is van misdaden of misdrijven en kan dan stagiair worden. Hij moet examens afleggen die door zijn Orde zijn georganiseerd in bijna alle vakken die aan de universiteit worden gegeven en een reeks door deze Orde georganiseerde cursussen volgen: verplichting om pro-deo zaken te behandelen, pleidooien, seminaries, vakcursussen, enzovoort.

Na minimum 3 jaar stage en ingewilligd aan alle verplichtingen opgelegd door de Orde, kan de advocaat- stagiaire vragen om ingeschreven te worden als advocaat.

Maar daar stopt het niet want de advocaten worden door de Orde onder toezicht gehouden. Zo moeten ze verplicht deelnemen aan permanente opleidingen.

De vaardigheden van de advocaat zijn daarom sterk ontwikkeld vanuit studies en toetreding tot het beroep, en dit wordt gedurende de hele carrière van de advocaat bewaakt.

Gelukkig, want voor een cliënt blijft het beoordelen van de competentie van een advocaat, zoals die van een arts en een andere specialist, erg moeilijk omdat deze cliënt niet over voldoende kennis beschikt om te bepalen of deze specialist de verwachte technische vaardigheden heeft.

HET KIEZEN VAN EEN GOEDE ADVOCAAT

De moeilijkheid voor cliënten om de vaardigheden van een advocaat te ‘meten’, bracht uLaw ertoe een algoritme voor de ranking van advocaten te ontwikkelen om hun cliënten te helpen en correct te informeren met betrekking tot profielen. uLaw brengt een hele reeks technische informatie specifiek voor het beroep samen om een ​​rating af te leiden die ook wordt beïnvloed door de mening van de cliënten van de advocaat.

Dankzij deze objectieve en betrouwbare beoordeling is het vandaag dus mogelijk om een ​​idee te vormen over de technische en menselijke competentie van een advocaat (zie vraagonderwerp).