Innovatie-inkomsten : kan uw onderneming van dit voordeel genieten?

EEN AFTREK VOOR INNOVATIE-INKOMSTEN ?

Dit gunstig regime laat toe om de vennootschapsbelasting te verminderen door het aftrekken van bepaalde belastbare inkomsten. Technisch gezien, zijn kwalificerende inkomsten (i.e., inkomsten uit innovatieve activiteiten) afgetrokken van de belastbare basis van de vennootschap die dan lager wordt.

Dankzij dit regime, ‘ontsnappen’ 85% van de inkomsten uit innovatie aan de vennootschapsbelasting zodat alleen 15% van deze inkomsten effectief worden belast.

Een vereenvoudigd voorbeeld illustreert de voordelen van deze maatregel: een onderneming die een winst van 100 genereert betaalt (voor 2020) 25 aan belasting. Indien deze 100 inkomsten uit innovatie zijn, zal de onderneming enkel 25% belasting betalen op inkomsten van 15 en zal ze van 3.75 vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Resultaat : een besparing die 25.15% van de winst bedraagt en die de vennootschap zal toelaten om meer middelen in te zetten op de ontwikkeling van haar activiteiten.

VOOR WIE IS DE AFTREK VOOR INNOVATIE-INKOMSTEN?

Om van dit regime te kunnen genieten, voorziet de wetgeving veel voorwaarden waarvan sommigen vrij technisch zijn.

Een startpunt is dat de maatregel van toepassing is op iedere onderneming (inwoner of niet-inwoner) die aan de vennootschapsbelasting onderworpen is en die inkomsten krijgt uit ‘intellectuele eigendomsrechten’.

De lijst van kwalificerende intellectuele eigendomsrechten is te vinden in het Wetboek inkomstenbelasting (artikel 205). Auteursrechtelijk beschermde software of octrooien komen bijvoorbeeld in aanmerking.

Zodra een vennootschap (mede)eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder is van dergelijke rechten, en ze inkomsten genereren, is het aangeraden om zich te verdiepen in dit regime.

IS DIT FISCAAL VOORDEEL INTERESSANT VOOR UW ONDERNEMING?

Indien uw vennootschap inkomsten genereert uit O&O activiteiten, is het opportuun om te verifiëren of deze maatregel van toepassing zou kunnen zijn. Een aftrek van 85% van het belastbaar inkomen verdient inderdaad wat aandacht omdat deze maatregel ondernemingen in staat stelt om financiële middelen te behouden in plaats van belastingen te betalen.

De vragen die zich stellen of uw onderneming van dit regime kan genieten zijn opgesomd in onze gratis gids. Deze gids kunt u hier downloaden om te bepalen of uw activiteiten in aanmerking komen voor dit regime.

ADVOCAAT IN FISCALITEIT EN INNOVATIE-INKOMSTEN

Aarzel niet om onze experten te raadplegen om werkvoorstellen te krijgen die aan uw voorwaarden beantwoorden.

Iedere situatie roept inderdaad specifieke vragen op om een correcte toepassing van deze wetgeving te kunnen verzekeren. Dit gezegd zijnde, zal deze investering normaal gezien de moeite waard zijn aangezien het belangrijke belastingbesparingen mogelijk maakt.