Model van samenwerkingsovereeknomst

SCHRIJF EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Bent u van plan om een medewerker in dienst te nemen? Dit model zal u helpen om de juridische aspecten te identificere.

In deze afdeling vindt u een model van samenwerkingsovereenkomst betreffende een zelfstandige medewerker (fysische persoon of via een vennootschap) om u een voorbeeld te geven van de verschillende aspecten die geregeld moeten zijn. Dit voorbeeld is niet aangepast aan een medewerking met werknemers (onderworpen aan de controle en autoriteit van een werkgever) en heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen die worden gevoerd om tot een overeenkomst te komen.

Download ons model en vul het in met uw informatie. Gelieve te noteren dat dit model niet exhaustief is en aangepast moet zijn aan uw situatie.

DE ELEMENTEN VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Het is aangeraden om een minimum aan clausules in uw overeenkomst te voorzien. Zorg o.a. dat het volgende wordt vermeld:

  1. de identiteit van de partijen, hun adres en KBO nummer;
  2. het ontwerp van uw overeenkomst en de belangrijkste specificiteiten van de samenwerking;
  3. de datum en het aantal getekende exemplaren;
  4. uw handtekening.

ADVOCATEN IN CONTRACTENRECHT

uLaw geef u toegang tot de beste profielen. Geniet van een eerste-kwaliteit assistentie voor het schrijven van uw overeenkomst.