Model voor de overdracht van een huurovereenkomst

Het kan gebeuren dat een huurovereenkomst overgedragen moet worden aan een derde.

Bijvoorbeeld, indien het goed wordt verkocht, kan het zijn dat de partijen de huurovereenkomst wensen over te laten.

DE ELEMENTEN VAN EEN OVERDRACHT OVEREENKOMST

Zo’n overeenkomst zou bepaalde modaliteiten moeten bevatten om de rechten en plichten van de partijen te structureren. Bijvoorbeeld :

  1. de naam, voornaam (/handelsnaam), KBO nummer en adres van de partijen;
  2. het ontwerp van uw overeenkomst en de modaliteiten van de overdracht;
  3. de datum, plaats en aantal getekende exemplaren;
  4. de handtekening van de partijen.

Download gratis ons model van overdracht overeenkomst om een voorbeeld te krijgen van de verschillende modaliteiten en clausules van zulke overeenkomst. Dit model is niet exhaustief en vormt een werkinstrument dat aangepast moet zijn aan iedere situatie.

ADVOCATEN IN VASTGOEDRECHT

uLaw geeft u toegang tot de beste profielen. Geniet van onze gratis tools om assistentie te kunnen vinden aan de beste voorwaarden.